< p>

(foto Media-TV)

Container Terminal Doesburg steunt het protest van barge operators van vandaag 9 oktober 2020 in verband met het oplopen van de structureel lange wachttijden op een aantal van de grootste containerterminals van de Maasvlakte in Rotterdam. Een actuele trend met een negatieve impact op het belang van de Nederlandse binnenvaart.

Bij de haven van Rotterdam zijn de vertragingen van grote invloed op alle betrokkenen in de logistieke keten, van zowel verlader tot vervoerder. Zoals opgemerkt door Nieuwsblad Transport: “Opstoppingen en een gebrek aan vrije slots maken de afhandeltijden buitenproportioneel lang.”

Meerdere initiatieven en gesprekken hebben reeds plaatsgevonden, maar zijn nog niet geresulteerd in effectieve verbeteringen. Zo liggen er eenheden in de wacht of zijn zelfs geblokkeerd op diverse congestie-terminals en is het onbekend wanneer er geladen en/of gelost mag worden. 

Met een bijdrage aan het protest hoopt Container Terminal Doesburg het belang van de binnenvaart te behartigen en een duidelijk signaal af te geven aan de betrokkenen voor een snelle, effectieve en directe bestrijding van deze problematiek en daarmee verbetering van de afhandeling in de Rotterdamse haven. Ook wij zijn ‘Trots op de binnenvaart’!

Lees ook de artikelen op: