< p>

Rijkswaterstaat is momenteel aan het werk in de haven aan de IJssel ter hoogte Container Terminal Doesburg. De werkzaamheden zorgen ervoor dat de haven wordt vergroot. Daarmee is de terminal in de toekomst geschikt voor grotere schepen en kan er veilig gekeerd worden.

Bestemmingsverkeer voor de container terminal en schippers maken momenteel gebruik van de beschikbare ruimte om te keren. De achterzijde van het schip blijft, door te steken, in de vaargeur van de IJssel. De aanpassing aan de haven vereist verschillende ingrepen. Vanwege de lage waterstand kan volgend jaar worden begonnen met baggeren.

Door de uitbreiding aan de haven kan Container Terminal Doesburg ook in de toekomst Klasse V schepen verwelkomen. Deze schepen kennen een grotere capaciteit aan containers per boot en ontlasten het verkeer over de weg aanzienlijk.