Stijgende kosten in wegvervoer, wat betekent dit voor de binnenvaart?

Home > Blog > Stijgende kosten in wegvervoer, wat betekent dit voor de binnenvaart?

Stijgende kosten in wegvervoer, wat betekent dit voor de binnenvaart?

10 november 2021

Verschillende nieuwsbronnen rapporteren dat de verwachting van de kosten van wegvervoer in 2022 flink zullen oplopen van 3,5 tot 5,7%. Om de kostenstijging wat meer uit te smeren is de binnenvaart een geschikte vorm van transport binnen de huidige supply chain.

Een dergelijke stijging in transportkosten brengen een flinke impact mee voor wegvervoerders. Naast de reguliere contract tarieven, zullen de kostenstijgingen namelijk tevens buitensporig doorlopen. Het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2021-2022’, van onderzoeksbureau Panteia onderstreept de stijging: “de opstellers van de raming noemen onder meer problemen op de arbeidsmarkt, de effecten van de corona crisis, het tekort aan onderdelen en de onbalans in de internationale containerstromen,” aldus Nieuwsblad Transport.

Het gevolg? Een negatieve impact op het complete intermodale vervoer, want de kosten voor het voor- of natransport stijgen immers.

 

Stijging kosten wegtransport

Volgens het Nieuwsblad Transport wordt er verwacht dat de kosten voor goederentransport via weg het aankomende jaar zullen gaan stijgen: “wegvervoer is nu 4% duurder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.” De stijging van brandstofkosten komt hier ook nog eens bovenop.

De tarieven van Europees wegtransport stijgen momenteel al naar een record en worden naar verwachting doorgezet. Thomas Larrieu, ceo van vrachtplatform Upply, geeft zelfs aan dat ‘vanuit het oogpunt van de vervoerders deze stijging noodzakelijk is om oplopende exploitatie- en wervingskosten te dekken. Handhaving van dit prijsniveau is echter niet gegarandeerd en het behoud van de marges zal in de komende maanden een echte uitdaging worden.”

Evenredig loopt ook de vraag naar chauffeurs op, wat tevens bijdraagt aan de totale stijging in wegvervoer kosten.

 

Hoe kan de binnenvaart hierin ondersteunen?

Een verdere stijging in transportkosten over de gehele intermodale transport valt niet uit te sluiten, daar de verwachting is dat de hoge inflatie dus ook volgend jaar doorzet. Een totaaloplossing lijkt niet voorhanden, maar de binnenvaart is geschikt om mee stand te houden en de kostenstijgingen wat meer uit te smeren. De kosten voor containervervoer per binnenvaartschip is immers goedkoper dan wegtransport.

Daarnaast biedt containertransport via de binnenvaart ook een duurzamere vorm binnen een intermodale supply chain, omdat het de CO2 afdruk lager houdt. Een goede aanpak voor een eventuele CO2 belasting die tevens op korte termijn verwacht wordt.

Dit bericht delen

Interesse? Solliciteer nu op Stijgende kosten in wegvervoer, wat betekent dit voor de binnenvaart?!