Multimodaal LNG-vulstation

Container Terminal Doesburg heeft als eerste inland terminal in Europa de beschikking over een eigen multimodaal LNG-vulstation.

LNG als brandstof voor transport per weg én water

Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de 1e in Europa; een noviteit. Met de ingebruikname van het station stimuleert Container Terminal Doesburg de duurzame inzet van de multimodale vervoersketen met het gebruik van LNG als alternatieve, schone brandstof. Het innovatieve initiatief is ondersteund door de Europese Unie met een bijdrage uit haar TEN-T programma. Container Terminal Doesburg gelooft in LNG als schone, stille en veilige brandstof voor de toekomst en beoogt met haar programma modal shift te stimuleren en verduurzaming van transport te bewerkstelligen.

Een aanzienlijke, grote en schone stap vooruit

LNG is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij diesel: 95% minder fijnstof, 90% minder stikstof en zwavel, 15% minder CO2 en 50% geluidsreductie. LNG wordt in gekoelde vorm opgeslagen en voldoet als alternatieve brandstof aan de meest strenge milieueisen (EEV) en kent derhalve geen beperkingen.

Container Terminal Doesburg EU logo

Co-financed by the European Union

Trans-European Transport Network (TEN-T)

15

Minder koolstofdioxide dan diesel

95

Minder fijnstof dan diesel

50

Stiller dan een dieselmotor
Container Terminal Doesburg Whitepaper LNG brandstof

LNG is een speerpunt binnen ons beleid

Container Terminal Doesburg zet vol in op een toekomst met LNG. Lees onze toekomstvisie over deze alternatieve brandstof.

Download whitepaper over LNG

Wilt u meer informatie over ons LNG-vulstation?