< p>

Als gevolg van een verdere volumetoename van het aantal containers dat we mogen verzorgen voor een groeiend aantal klanten zet Container Terminal Doesburg per direct een dedicated klasse Va schip in voor het containertransport van/naar de haven van Rotterdam. Het binnenvaartschip ‘de Tormenta’ heeft een capaciteit van 90 TEU en is 86 meter lang en 10 meter breed. Met deze schaalvergroting faciliteert Container Terminal Doesburg verdere groei en voorzien we in de ambitie verladers en vervoerders optimaal te blijven bedienen. Container Terminal Doesburg voorziet in een dagelijkse afvaart vanuit Doesburg naar/van de haven van Rotterdam. Tegelijkertijd verwacht CTD door meer capaciteit op te nemen in haar vloot ‘modal shift’ verder te stimuleren en zetten we in op verdere verduurzaming van containertransport. Met een toename van het aantal containers per afvaart wordt verdere kostenefficiency en meer CO2 reductie per container gerealiseerd. Bovenal kunnen we hiermee bijdragen aan verlichting van het fileprobleem in Nederland.