< p>

Momenteel stromen er nieuwsberichten binnen over de zorgen omtrent hoogwater in de grote rivieren van Nederland. Er wordt gesproken over een modal shift naar weg en spoor, met een mogelijke omgekeerde impact op de positieve stappen die dit jaar zijn gemaakt in de binnenvaart. In onze ogen is geen water ons momenteel te ondiep. Waarom? Lees mee!

Volgens het NOS nieuwsbericht van 4 februari 2021 blijft het water in de grote rivieren “wat langer hoog staan dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte”. Met de verwachte regen én sneeuwval van aankomend weekend in ons deel van Europa, zal de hoge waterstand waarschijnlijk nog even aanhouden. Waterschap Rivierenland maakt zich nog geen zorgen over de Waal, maar in de Rijn bij Lobith “zal aan het eind van de week [de waterstand] stijgen naar 14.30 meter boven NAP”.

Zijn deze zorgen terecht? Louis Bosman, Operationeel Manager bij Interrijn, houdt sinds 1990 iedere dag alle waterstanden van de Rijn, alle pegels, bij. “En al die data, geeft je toch een ander perspectief. Het biedt feiten naast het tumult in de markt”, onderbouwt hij in zijn artikel op LinkedIn. Op basis van de verkregen data, tevens zichtbaar op de website van Interrijn, concludeert hij dat hoogwater een incident is. Een vervelend incident, maar die historisch gezien vaker is voorgekomen én weer is verdwenen. Bosman benadrukt dat “hoogwater komt en gaat”, het is geen trend. “De Rijn is van een gletsjerrivier meer een regenrivier geworden. En dan schommelt het soms”.

Uiteraard heeft hoogwater, ook incidenteel, een effect op de binnenvaart, onze schippers, klanten en onze container terminal. We houden daar rekening mee en proberen er zo goed mogelijk op in te spelen. Bosmans verfrissende blik, gebaseerd op jarenlange data, benadrukt echter dat er geen sprake is van een trend en de modal shift naar het water gewoon kan continueren: “Vervoer over het water is en blijft de groenste en best betaalbare vervoersmodaliteit”.