< p>

Groei in deze tijden? Het is mogelijk! Ook in het ‘coronajaar’ heeft Container Terminal Doesburg zijn aantallen in containertransport namelijk fors zien groeien. Doelstelling is dan ook om de terminal te verdubbelen in aantallen en omzet.

Sinds het in gebruik nemen van de terminal aan de IJssel in 2017, groeit Container Terminal Doesburg ieder jaar met dubbele cijfers. Een prestatie op zich, omdat normaliter bij een snelle groei in de beginjaren een afzwakking hiervan wordt verwacht naarmate de tijd vordert.

Met trots kunnen we zeggen dat het containertransport op onze terminal gestaag blijft groeien, zelfs in het coronajaar en de start van 2021 met de wereldwijde logistieke uitdagingen van onze branche. Door de internationale handel lijkt de coronadip ook weer te herstellen volgens het nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Research. Lees meer over de vooruitzichten van de sector op de Binnenvaartkrant.nl

ING Research containertransport volume binnenvaart

Verduurzaming van containertransport

Om toekomstige groei te kunnen blijven garanderen is onze blik gericht op een duurzame toekomst. Wij blijven dan ook inzetten op verdere verduurzaming van de logistieke keten, omdat dit nog veel belangrijker wordt.

Nu de coronamaatregelen versoepelen voorzien we een terugkeer van de fileproblematiek en benadrukken we dan ook het belang van de model shift: van weg naar water en spoor. De logistieke ketens hebben aangetoond dat er ook binnen Europa meer productie en meer voorraden moeten zijn waardoor continentale vervoerstromen ook belangrijker worden. Hierin speelt Container Terminal Doesburg in de North Sea-Baltic én Rhine-Alpine Corridors een rol met containertransport via de binnenvaart.

Groei door digitalisering

Om de groei én bijbehorende verduurzaamheidsslag te realiseren is er ook wat anders nodig: namelijk de digitalisering en automatisering van processen binnen de terminal. Hierdoor kun je meer doen met minder middelen!

Door de verregaande digitaliseringsslag die we het afgelopen jaar binnen onze terminal hebben kunnen maken zijn we bovendien in staat om fors te blijven groeien.

Deze digitalisering zal ervoor zorgen dat de grote groei in containertransport van Container Terminal Doesburg operationeel behapbaar blijft en zodat we de kwaliteit van dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Met de digitalisering en verduurzaming als uitgangspunten voor een mogelijke verdubbeling in containertransport kan Container Terminal Doesburg hét ontkoppelpunt en de ketenregisseur voor de regio worden.

Benieuwd wat Container Terminal Doesburg voor u kan betekenen met duurzaam containertransport?

Neem contact op